Fundamentálna analýza

V tomto článku si povieme čo je to fundamentálna analýza a priblížime si základné rozdelenie základných ukazovateľov globálnej fundamentálnej analýzy. Ďalej sa tiež dozvieme, kde hľadať potrebné informácie a na čo si dať pozor, pokiaľ sa rozhodneme obchodovať tzv. “na dáta”.

Fundamentálna analýza je spôsob, ako sa dívať na trh prostredníctvom ekonomických, sociálnych a politických aspektov, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt. Inými slovami hľadáme ekonomiku, ktorá funguje dobre a zákonite tak dobre funguje aj jej mena. Čím lepšie sa darí ekonomike v príslušnej krajine, tým viac okolitých krajín verí jej mene. Obchodníci používajú informácie na základe recenzií, ktoré sú zverejňované na finančných weboch alebo publikované v odborných časopisoch či finančných novinách každý mesiac (okrem GDP (Hrubý domáci produkt) a ECI (Index nákladov práce), ktoré sú vydávané štvrťročne). Napríklad americký dolár bude posilňovať pokiaľ porastie americká ekonomika, tým USA zvyšujú svoje úrokové sadzby a tiež majú pod kontrolou infláciu, či samozrejme povedie k ďalšiemu rastu danej meny.

Základné ukazovatele globálnej analýzy

Úrokové sadzby – rast úrokových sadzieb spôsobuje rast nominálneho úrokového zhodnotenia dlhopisov a obligácií. Úrokové sadzby vyhlasujú centrálne banky jednotlivých štátov. Tu sú internetové adresy tých najvýznamnejších:

Ekonomické ukazovatele

 • GNP (The Gross National Product) – HNP Hrubý národný produkt – odkazuje na súčet všetkého tovaru a služieb vytvorených občanmi USA
 • GDP (The Gross Domestic Product) – HDP Hrubý domáci produkt – indikuje hodnoty všetkého tovaru a služieb vyprodukovaných v danej krajine bez ohľadu na to, kto vlastní aktíva alebo akej národnosti je pracovná sila využívaná k produkcii takých produktov a služieb
 • Consumption Spending – Spotrebné výdaje
 • Investment spending – Investiční výdaje
 • Government Spending – Vládne výdaje

Ukazovatele priemyslových odvetví

 • Industrial Production – Priemyselná výroba
 • Capacity utilization – Využitie kapacity
 • Factory orders – Podnikové objednávky
 • Durable goods orders – Objednávky tovaru dlhodobej spotreby
 • Business inventories – Podnikové zásoby

Ukazovatele zo stavebníctva

 • Novo začatá bytová výstavba a udelené povolenia k výstavbe
 • Predaj nových a existujúcich rodinných domov
 • Investície v stavebníctve

Fiškálna politika ako súčasť hospodárskej politiky ovplyvňuje ekonomiku zmenami výšky a štruktúry verejných výdavkov a daní.

Monetárna politika – súčasť hospodárskej politiky štátu realizovaná pomocou menových nástrojov centrálnej banky.

Inflácia je pozorne sledovaný ukazovateľ. Zvyšovanie úrokových sadzieb je jednou z metód na udržanie inflácie v určitých medziach a podporuje miestnu menu.

Pracovné ukazovatele

 • Employment Report – Správa o stavu zamestnanosti (najdôležitejší ukazovateľ)
 • ECI Employment Cost Index – Index mzdových nákladov
 • Retail Sales – Maloobchodné tržby
 • Consumer confidence – Dôvera spotrebiteľov
 • Motor Vehicle Sales – Index predaja motorových vozidiel
 • Personal income – Osobné príjmy

Hlavné ukazovatele

 • priemerný pracovný týždeň pracovníkov vo výrobe
 • priemerné týždenné nároky na štátnu nezamestnanosť
 • nové objednávky spotrebného tovaru a materiálov
 • výkonnosť predajcov
 • zmluvy a objednávky pre továrne
 • nové vydané stavebné povolenia
 • zmena v nevybavených objednávkach výrobcov
 • zmena v cenách materiálov

Zdroje informácií

Medzi najvýznamnejšie zdroje správ patria finančné noviny Wall Street Journal, Financial Times, New York Times a časopis Business Week. Medzi významné internetové stránky patria najmä Reuters a Bloomberg.

Vidíme, že fundamentálnych ukazovateľov a ďalších faktorov, ktoré spôsobujú zmeny v kurzoch menových párov je skutočne nepreberné množstvo. Niekedy je veľmi ťažké nájsť skutočný vzťah jednotlivých správ na rôzne meny. Fundamentálna analýza je ale pre tradera nesmierne dôležitá. Aj trader, ktorý obchoduje len na základe technickej analýzy, musí brať do úvahy vyhlasované správy.

Pokiaľ sa rozhodujete a zvažujete obchodovanie podľa fundamentálnych správ, tzv. “na dáta”, buďte si vedomí, že nie vždy trhy reagujú podľa očakávania. Nervozita a špekulácie o možnom vývoji ešte pred vyhlásením dôležitej správy často navodia falošné signály pre vstup do obchodu. Preto je dôležité a nutné veľmi pozorne otestovať metódu vstupov a výstupov a to najlepšie na demo platforme s aktuálnymi a reálnymi dátami.

Like it.? Share it: