Kto obchoduje na Forexe?


V tomto článku si povieme niečo o účastníkoch obchodovania na Forexe.

Vo všeobecnosti je Forex tvorený tromi základnými skupinami:

  1. Banky
  2. Makléri
  3. Zákazníci

Banky denne na Forexe obchodujú miliardy dolárov. Jedná sa o služby zákazníkom, obchody pre väčších klientov a tiež aj vlastné špekulácie. Banky prakticky vytvárajú trh, keďže veľkosť ich transakcií im neumožňuje priamo obchodovať s inými bankami, tak stanovia cenu, za akú sú ochotné danú menu obchodovať.

Špeciálnu úlohu majú centrálne banky, ktoré zaisťujú stabilitu krajín kontrolou zásob peňažných prostriedkov a určovaním menovej politiky. Hlavným nástrojom centrálnej banky je určenie výšky úrokovej sadzby, od ktorej sa následne odvíjajú aj sadzby obchodných bánk. Týmto centrálne banky v podstate kontrolujú ekonomiku štátov.

Úlohou maklérov je na Forexe sprostredkovať obchod medzi dvoma stranami, či už ďalšími maklérmi, bankami, ale aj jednotlivcami. Niekedy sa aj sami stávajú tvorcami menového trhu. Často sa stáva, že makléri môžu zákazníkom ponúknuť výhodnejší kurz ako samotné banky. Medzi najznámejších maklérov celosvetovo patria napríklad EBS alebo Reuters.

Do skupiny zákazníkov zaraďujeme hlavne jednotlivcov, investičné fondy alebo rôzne finančné inštitúcie. Je dôležité poznamenať, že súčasťou Forexu sa stáva chtiac-nechtiac väčšina ľudí. Napríklad pri ceste do zahraničia, si takmer každý zamení peniaze za cudziu menu. Táto skupina nie je až taká dôležitá ako banky,no prispieva k fungovaniu menového trhu. Do tejto skupiny patria aj obchodníci – špekulanti, ktorí sa snažia na kurzových pohyboch zarobiť.

Like it.? Share it: