Technická analýza

Technická analýza nepochybne patrí medzi základy práce všetkých traderov modernej doby. Bez nej si dnes nedokážeme predstaviť jediný vstup do obchodu. Stáva sa dôležitou súčasťou aj v ďalších oblastiach veľmi úzko spojených s oblasťou tradingu ako napríklad vývoj softvéru atď. V dnešnom priblížení technickej analýzy sa dotkneme úplných základov technickej analýzy a jej využitia na Forexe.

Technická analýza (TA) je štúdium pohybu ceny. Hlavná myšlienka TA spočíva v tom, že na základe historických pohybov cien predpovedáme smer a úroveň budúceho pohybu ceny. Inými slovami sledujeme chovanie cien v grafoch. Sledovaním grafov môžeme určiť trend a vzory chovania cien, ktoré nám môžu pomôcť nájsť dobré obchodné príležitosti.  Zapamätajte si, že najdôležitejším termínom technickej analýzy je slovo TREND. Pokiaľ nájdete a identifikujete trend a budete obchodovať v smere trendu, máte veľkú pravdepodobnosť, že zarobíte.

Môžeme si položiť otázku, ktorý typ analýzy je lepší? Fundamentálna alebo technická? Ani jedna. Potrebujeme obe. Zameranie sa len na jednu analýzu nám môže spôsobiť nemalé problémy. Samozrejme, hovorí sa, že všetky informácie sú už obsiahnuté v cene a v pohybe ceny dávno predtým, než sa k vám dostanú. Napriek tomu by ste však mali monitorovať, kedy a kde sa chystajú dôležité správy vo svete, aby ste aspoň očakávali možný väčší pohyb ceny.

Ak je Technická analýza založená na sledovaní pohybu cien v histórii, tak je zrejmé, že hlavným pracovným nástrojom tradera je GRAF. Najznámejšími a najpoužívanejšími grafmi sú čiarkový a sviečkový graf.

Zobrazenie ceny na grafe. Menový pár EUR/USD, denný graf.
Zobrazenie ceny na grafe. Menový pár EUR/USD, denný graf.

V klasickom čiarkovom grafe nájdeme množstvo čiarok zobrazujúcich ponuku a dopyt. Každá čiarka je charakterizovaná štyrmi cenami: OPEN, HIGH, LOW a CLOSE. Vzdialenosti medzi HIGH a LOW cenou hovoríme RANGE alebo rozsah.

OPEN, HIGH, LOW a CLOSE

Vzájomné porovnanie týchto piatich hodnôt slúži k určeniu pravdepodobnosti pohybu cien v budúcnosti a veľa súkromných obchodníkov používa analýzu jednotlivých čiarok k veľmi lukratívnemu obchodovaniu. V každej čiarke je mnoho informácií a šikovní obchodníci to využívajú na tvorbu rôznych obchodných stratégií a metód.

OPEN – Otváracia cena, za ktorú sa nakupujú a predávajú menové páry na začiatku obchodného dňa, prípadne časového úseku, ktorý daná čiarka znázorňuje.

HIGH – Najvyššia cena, ktorú kupci počas dňa dosiahli. Táto hodnota nie je až taká zaujímavá ako OPEN alebo CLOSE ceny. No ak bude HIGH cena v danom časovom období rovnako vysoko ako CLOSE, značí to veľkú odhodlanosť kupcov k získaniu danej meny za akúkoľvek cenu. Tým pádom teda môžete počítať s tým, že ceny porastú vyššie aj v ďalšom obchodnom období.

LOW – Najnižšia cena, ktorú predajci počas dňa dosiahli. Rovnako ako HIGH nie je ani LOW cena príliš zaujímavá, pokiaľ samozrejme nie je zhodná s CLOSE cenou. V tomto prípade sa jedná o veľmi negatívny deň a je veľká pravdepodobnosť, že nasledujúci deň budú ceny pokračovať vo výraznom poklese.

CLOSE – Zatváracia cena.

OPEN, HIGH, LOW a CLOSE

Ukážka čiarkového grafu (stĺpcový graf)
Ukážka čiarkového grafu (stĺpcový graf)
Ukážka sviečkového grafu
Ukážka sviečkového grafu

Sviečkové grafy vznikli v 17. storočí v Japonsku ako pomôcka pri obchodovaní ryže. Telo sviečky, ktorá ma close vyššie ako open má odlišnú farbu (väčšinou bielu alebo zelenú) od sviečky, ktorý ma close nižšie ako open (tá býva väčšinou čierna alebo červená).

Pre každého tradera je prvoradou úlohou zistiť a identifikovať TREND, pretože obchody uskutočnené v smere trendu bývajú s veľkou pravdepodobnosťou úspešné.

Ukážka rastového trendu. Niekedy býva tiež označovaný ako býčí trend.
Ukážka rastového trendu. Niekedy býva tiež označovaný ako býčí trend.
Ukážka klesajúceho trendu. Niekedy býva tiež označovaný ako medvedí trend.
Ukážka klesajúceho trendu. Niekedy býva tiež označovaný ako medvedí trend.

Trendové čiary (trendline) sú základným stavebným kameňom pri určení sily a smeru trendu.

Ďalším dôležitým pojmom technickej analýzy je SUPPORT a REZISTENCIA. Zaujímavosťou je, že častokrát, keď trh prejde rezistenciou, tak sa potom následne stane supportom. Následne, čím viackrát trh otestuje support alebo rezistenciu bez prerazenia, tým silnejšia je oblasť supportu alebo rezistencie.

Dôležité grafické vzory

Dlhodobým sledovaním grafov a pohybov cien zistili odborníci, že niektoré grafické obrazce sa v grafoch opakujú a že je to možné využiť na vytvorenie profitu. Išlo o nasledujúce vzory:

– trojuholníky, dvojité vrcholy a dná, hlava ramená atď.

Pri hľadaní vhodných príležitostí na vstup do obchodu, ale tiež výstup z obchodu nám tieto grafické vzory môžu pomôcť správne určiť a načasovať vstup do trhu.

Fibonacci

Leonardo Fibonacii bol veľký taliansky matematik, ktorý žil v 13. storočí a ktorý prvýkrát spozoroval isté pomery číselných radov, ktoré sú považované za popisovanie pomerov vecí vo vesmíre a tiež aj cenových radov.

Fibonacciho rad čísel:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

Čísla sú vždy súčtom dvoch predchádzajúcich čísel.

Vo Forexe sa často používajú Fibonacciho podielové ukazovatele na odhad cieľov pre body výstupu z obchodu.

Ako sa odvodzujú tieto podielové ukazovatele:

Vezmeme 4 po sebe nasledujúce Fibonacciho čísla – napríklad 13, 21, 34, 55

vydelením jedného čísla dostaneme podielové ukazovatele:

13/21 = 0.618 (61.8%)      34/21 = 1.618 (161.8%)     21/55 = 0.382 (38.2%)

34/55 = 0.618 (61.8%)      55/34 = 1.618 (161.8%)     13/34 = 0.382 (38.2%)

√0.618 = 0.786

√1.618 = 1.27

Pri obchodovaní na Forex trhu sú tieto kľúčové Fibonacciho úrovne:

0.382 38.2%
0.5 50.0%
0.618 61.8%
0.786 78.6%
1.27 127.0%
1.618 161.8%
2.618 261.8%

Fibonacci retracement levels (Fibonacciho úrovne spätných pohybov) a mnohé ďalšie Fibonacciho ukazovatele nájdete v každom programe používanom na technickú analýzu. Veľmi veľa obchodníkov tieto úrovne aktívne používa a preto sú takmer nepostrádateľným štandardom.

Dôležité indikátory a ukazovatele

Kĺzavé priemery – dôležitý jednoduchý ukazovateľ, používaný hlavne na identifikýciu trendu, predpoveď budúcej ceny a stanovenie vhodného okamihu pre vstup do obchodu

Bollinger pásma – používajú sa na určenie volatility trhu

MACD – indikátor pre identifikáciu kĺzavých pomerov, ktoré naznačujú nový trend

Stochastic – indikátor, ktorý nám pomáha určiť, kedy je trh prekúpený alebo prepredaný

RSI – index relatívnej sily, podobný indikátor ako stochastiv

Williams%R – tiež indikátor na určenie prekúpenej a prepredanej oblasti

Pivot Points – slúži na identifikáciu dôležitých supportov a rezistencií

Elliot Wales – Ralf Nelson Elliot vypracoval vlnovú teóriu tendujúceho trhu

Technická analýza je oblasťou, o ktorej už bolo napísaných mnoho informácií. Tento krátky text pojednáva len o základoch tejto vedy. Je to oblasť, ktorá sa dá študovať dlhé roky a bez jej pochopenia sa trader nepohne z miesta. Technická analýza ale nie je samospasiteľná, tzn pokiaľ ju pochopíte, ale neviete ju použiť v praxi, nikdy sa vám nevráti to, čo ste jej venovali. Pokiaľ ale budete trpezlivo testovať získané poznatky a učiť sa ich aplikovať do živých obchodov, tak vtedy začnete objavovať skryté kúzlo technickej analýzy na Forexe.

Like it.? Share it: