Typy príkazov na Forexe


Aby sme mohli obchodovať na Forexe, musíme poznať aspoň základné príkazy. V tomto článku sa s nimi oboznámime.

Trhový príkaz (market order)

Je to príkaz za cenu, ktorá sa aktuálne nachádza na trhu (market). V prípade použitia tohto príkazu je pokyn okamžite vybavený. Poznáme dva druhy trhových príkazov – nákup (buy) a predaj (sell). Často sa slovo market vynecháva a tak sa môžete stretnúť len so skráteným buy alebo sell.

Limitovaný príkaz (limit order)

Tento príkaz sa používa v prípade, ak chceme obchodovať za inú cenu, aká je momentálne na trhu. Napríklad, ak chceme nakúpiť za cenu nižšiu alebo predať za cenu vyššiu oproti aktuálnej trhovej cene, použijeme práve tento príkaz. Existujú štyri varianty tohto príkazu – buy stop, buy limit, sell stop a sell limit. Buy stop sa používa v tom prípade, ak očakávame, že ak sa cena dostane na určitú hladinu, tak bude aj ďalej stúpať. Nákup teda prebehne za zadanú cenu, prípadne nepatrne vyššiu. Buy limit sa používa v prípade, ak očakávame, že cena klesne na určitú hranicu a potom začne opäť stúpať. Pre príkazy sell stop a sell limit platí to isté, čo pre buy stop a buy limit, len v obrátenej analógii. Pre lepšie pochopenie si prezrite obrázok, zelenou farbou je znázornený aktuálny vývoj ceny na trhu a sivou predpoveď vývoja tejto ceny.

Vývoj trhovej ceny a limtované príkazy
Vývoj trhovej ceny a limtované príkazy

Obmedzenie strát (stop-loss order)

Tento príkaz zaraďujeme k tým najdôležitejším a preto by ho všetci obchodníci na Forexe mali poznať. Je to príkaz, ktorý nás ochráni pred väčšou ako plánovanou stratou v prípade, že sa cenová hladina vyvíja inak, ako sme očakávali.  Vo všeobecnosti by sa hodnota tohto príkazu mala vyplňovať pri každom zadávaní základného obchodného pokynu. Jednoducho si tak nastavíte hranicu, na ktorej chcete obchod ukončiť, aby ste tak predišli vysokým stratám. Hodnotu tohto príkazu by ste mali nastaviť pod úroveň, na ktorej existuje možnosť zmeny smerovania trhu. Opačnou variantou tohto príkazu je take profit, jedná sa o príkaz, ktorý určuje na akej hodnote sa má obchod uzavrieť so ziskom. Rovnako aj tento príkaz je rozumné určiť a zadať pri každom obchode.

Správny výber príkazov, vstupných a výstupných pozícií je kľúčový pri zhodnocovaní vašich investícií. Mali by ste otvárať iba obchody, pri ktorých máte dopredu stanovené pravidlá a cenové hladiny na uzatvorenie obchodu.

Like it.? Share it: